Nie wiesz jak wygląda

Nie wiesz jak wygląda “Proszę Cię Panie o Twój miłosierny wzrok…” Ks. Daniel Glibowski   deszcz z życiodajną łzą wewnętrznie roztańczonej pogody las każdego w sezonie rozmodlonego poranka mgła sennych pól zdarzeń lot zachwytu wyrażanej   myśli głębokich odczuć melodia ciszy w naturze prawda najpiękniejsza dla duszy nie wiesz spójrz głębiej     2020 D.Capliez-Delcroix…